Powróć do moich kursów
Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This szkolenie is currently closed
Szkolenie
Autor

W ciągu ostatniej dekady badania prowadzone z wykorzystaniem metod obrazowania funkcji (fMRI) i struktury (MRI) mózgu dostarczyły wielu cennych informacji na temat mózgowych korelatów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorder, ASD).

Jednym z najczęściej powtarzanych wyników dotyczących struktury jest zwiększona objętość mózgu, szczególnie płatów czołowych i skroniowych, obserwowana pomiędzy drugim a czwartym rokiem życia dziecka. Wskazuje się, że wczesny wzrost objętości mózgu w ASD jest spowodowany głównie nadmiarem nietypowych połączeń aksonalnych, co wskazuje na zaburzenia rozwoju mózgu już w okresie prenatalnym. W oparciu o charakterystyczne cechy budowy i aktywności mózgu, badacze starają się opracować nowe podejście do diagnozy i terapii autyzmu.

Podczas webinarium przedstawione zostało strukturalne i funkcjonalne podłoże głównych symptomów występujących w autyzmie.

  • Card image cap
    dr hab. Krystyna Rymarczyk

    Psycholog ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Przez lata pracowała także w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, gdzie otrzymała Srebrny Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej, neuronauki oraz neurologopedii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia mózgowej organizacji procesów emocjonalnych oraz empatii. Interesuje się także neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka, zaburzeniami w rozwoju oraz mechanizmami plastyczności mózgu i tej tematyce także poświęca swoje publikacje Jest autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych. Organizowała konferencje naukowe oraz wydarzenia popularnonaukowe. Wielokrotnie otrzymała nagrody za wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz znaczącą efektywności pracy naukowej.