Powróć do moich kursów
Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This szkolenie is currently closed
Szkolenie
Autor
Materials

Dlaczego astronomia jest uznawana za najtrudniejszy obszar edukacji przyrodniczej? Dlaczego wiele dzieci w szkole ma trudności z zrozumieniu podstawowych zagadnień astronomicznych? Jak to się dzieje, że dzieci mają trudności w wyobrażeniu sobie Ziemi jako kulistej planety? Co sprawia, że utrudniamy dzieciom zrozumienie naukowego wyjaśnienia? Dlaczego od 120 lat, mimo rozwoju technologii i odkryć astronomicznych, nauczanie astronomii w przedszkolu i szkole jest uboższe? Odpowiedzi na te, oraz wiele innych pytań uzyskasz po obejrzeniu webinaru. Zostanie poruszony aktualny stan badań w zakresie rozumienia przez dzieci kształtu Ziemi i jej miejsca w kosmosie. Otrzymasz również receptę, która pomoże dzieciom przejść od naiwnych dziecięcych wyjaśnień do wiedzy naukowej.

Podczas webinaru zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Historia odkryć astronomicznych 
  • Źródła dziecięcej wiedzy astronomicznej 
  • Historia nauczania astronomii 
  • Aktualny stan badań nad dziecięcą wiedzą astronomiczną 
  • Wnioski z dla praktyki nauczania

Po zakończeniu uzyskasz imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

  • Card image cap
    dr Jan Amos Jelinek

    Zajmuje się procesem uczenia się dzieci w zakresie edukacji matematycznej, przyrodniczej i technicznej. Realizował szereg projektów badawczych dla ustalenia wiedzy astronomicznej dzieci celem projektowania skutecznych sytuacji edukacyjnych. W obrębie edukacji technicznej jest autorem koncepcji wspomagania rozwoju umysłowego dzieci (koncepcja została opisana w książce: Dziecko konstruktorem, 2018). Jest autorem szeregu gier edukacyjnych (np. Mistrz Getriko). Prowadzi działalność popularyzatorską m.in. na stronie internetowej www.dzieciecafizyka.pl.