Powróć do moich kursów
Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This szkolenie is currently closed

Podczas webinaru poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • Jak kształtuje się umiejętność liczenia w umyśle dziecka, zanim rozpocznie naukę w szkole?
  • Możliwe bariery w opanowaniu przez dziecko umiejętności rachowania i sposoby na ich przełamanie.
  • Istota dziesiątkowego systemu liczenia w opanowaniu umiejętności rachunkowych.
  • Trudności w opanowaniu umiejętności dzielenia i mnożenia oraz sposoby na zapobieganiu im.
  • Działania naprawcze – Jak wspomóc dziecko z niepowodzeniami w nauce matematyki w opanowaniu umiejętności rachowania?