Powróć do moich kursów
Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This szkolenie is currently closed
Szkolenie
Autor

Najnowsze osiągnięcia w badaniach nad mózgiem pomogły nam o wiele lepiej zrozumieć sposób, w jaki mózg, będący najbardziej niedojrzałym organem w czasie narodzin, nadal rośnie i rozwija się po porodzie. Chociaż przez lata uważano, że dalszy wzrost mózgu jest głównie uwarunkowany genetycznie, obecnie naukowcy twierdzą, że rozwój ten w dużym stopniu zależy on doświadczeń dziecka. Badania ostatnich lat, także te prowadzone z wykorzystaniem technik obrazowania funkcji i struktury mózgu wskazują, że aktywność poznawcza, a także aktywność fizyczna odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju dzieci. Wykazano, że dzieci aktywne fizycznie lepiej się koncentrują, mają lepszą percepcję, są bardziej kreatywne i uzyskują lepsze wyniki w szkole, w porównaniu do swoich nieaktywnych fizycznie rówieśników. Co więcej udowodniono, że w ich mózgach zachodzą pozytywne zmiany, tak strukturalne jak i funkcjonalne. Jednocześnie wykazano, że brak ruchu, czy tak zwane ubogie pod względem emocjonalnym i poznawczym środowisko, prowadzi do szeregu negatywnych zmian w mózgu dziecka.

W trakcie szkolenia przyjrzymy się, w jaki sposób czytanie dzieciom od najmłodszych lat zmienia ich mózg.  Odpowiemy na pytanie, czy warto malucha uczyć drugiego języka, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Zastanowimy się, czy w mózgu na stałe zapisują się złe doświadczenia dziecka. Na koniec wyjaśnimy, dlaczego z małych, miłych dzieci wyrastają czasem krnąbrne nastolatki i czy aktywność fizyczna może okazać się „lekiem na całe zło”.

  • Card image cap
    dr hab. Krystyna Rymarczyk

    Psycholog ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Przez lata pracowała także w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, gdzie otrzymała Srebrny Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej, neuronauki oraz neurologopedii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia mózgowej organizacji procesów emocjonalnych oraz empatii. Interesuje się także neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka, zaburzeniami w rozwoju oraz mechanizmami plastyczności mózgu i tej tematyce także poświęca swoje publikacje Jest autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych. Organizowała konferencje naukowe oraz wydarzenia popularnonaukowe. Wielokrotnie otrzymała nagrody za wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz znaczącą efektywności pracy naukowej.