Powróć do moich kursów
Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This szkolenie is currently closed
Szkolenie
Autor

W ostatnim czasie na świecie, także w Polsce, nastąpił znaczący postęp w dziedzinie badań dotyczących funkcjonowania mózgu, w tym mózgu małego dziecka. Współcześnie prowadzone badania z wykorzystaniem metod neuroobrazowania (np. MRI, fMRI, DTI) pozwoliły na weryfikację dotychczasowej wiedzy na temat organizacji funkcji i struktury mózgu. W zakresie struktury mózgu pokazano na przykład, że chociaż wielkość mózgu 10-latka nie różni się znacząco od mózgu osoby dorosłej, to proces mielinizacji nie jest jeszcze zakończony, co więcej pokazano odmienną dynamikę rozwoju struktur korowych i podkorowych. Jednocześnie wskazano, że pewne obszary mózgu, na przykład obszar odpowiedzialny za spostrzeganie twarzy już od najwcześniejszych lat cechuje wysoka organizacja funkcjonalna. Badania przeprowadzone z udziałem niemowląt dostarczyły z kolei dowodów na obecność asymetrii strukturalnej i funkcjonalnej procesów językowych, już w okresie płodowym. Wskazuje się, że zaburzenie w rozwoju mózgu tj. spowolnione tempo mielinizacji, nietypowa asymetria funkcjonalne, może leżeć u podłoża coraz częściej diagnozowanych zaburzeń neurorozwojowych.

Podczas wykładu przedstawiona została organizacja strukturalna i funkcjonalna mózgu dziecka oraz czynniki zakłócające typowy rozwój. Opowiedziano także o podstawowych technikach neuroobrazowych.

  • Card image cap
    dr hab. Krystyna Rymarczyk

    Psycholog ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Przez lata pracowała także w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, gdzie otrzymała Srebrny Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej, neuronauki oraz neurologopedii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia mózgowej organizacji procesów emocjonalnych oraz empatii. Interesuje się także neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka, zaburzeniami w rozwoju oraz mechanizmami plastyczności mózgu i tej tematyce także poświęca swoje publikacje Jest autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych. Organizowała konferencje naukowe oraz wydarzenia popularnonaukowe. Wielokrotnie otrzymała nagrody za wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz znaczącą efektywności pracy naukowej.