*** English below ***

Jednym z celów Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator jest szerzenie idei nauki wśród odbiorców naszych działań. Zachęcamy gorąco do budowania tego kapitału razem z nami aktywnym uczestnictwem w oferowanych przez nas konferencjach.

Z uwagi na obecną sytuację w kraju nasze konferencje będą miały charakter wirtualny.


One of the goals of the Foundation for the development of Inspirator is to spread the idea of ​​science among the recipients of our activities. We strongly encourage you to build this capital together with us by active participation in the conferences we offer.

Due to the current situation in the country, our conferences will be virtual.