Jednym z celów Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator jest szerzenie idei nauki wśród odbiorców naszych działań. Zachęcamy gorąco do budowania tego kapitału razem z nami aktywnym uczestnictwem w oferowanych przez nas konferencjach.

Z uwagi na obecną sytuację w kraju nasze konferencje będą miały charakter wirtualny.