Szkolenie
Autor

Każde dziecko należy postrzegać jako istotę seksualną przechodzącą poszczególne fazy rozwojowe. W zależności od wieku oraz rozwoju biopsychospołecznego jednostki, charakteryzują się one swoistą specyfiką reakcji czy nasilanych potrzeb. Stąd mówimy o złożoności zachowań seksualnych i ekspresji seksualnej.

Każda faza jest ważna z perspektywy rozwoju psychoseksualnego i ma swoją specyfikę oraz pewne zachowania, które są w niej eksponowane. Nie zawsze osoby dorosłe rozumieją seksualność dziecka, albo starają się wypierać ten aspekt uciekając w stereotypowe myślenie: „Moje dziecko jeszcze nie myśli o takich rzeczach…,”.

Brak zrozumienia przez dorosłych, negatywny wpływ środowiska i seksualizacja m.in. przez pornografię oraz brak odpowiednio prowadzonej edukacji seksualnej sprawiają, że zachowania seksualne dzieci i młodzieży stają się tematem nie tylko ważnym społecznie, ale powinny być również rozpatrywane w kategorii tematów pilnych. Pierwszym krokiem powinna być edukacja dorosłych i zrozumienie problemów, z którymi muszą mierzyć się dzieci i młodzież, aby móc zadbać o odpowiednią edukację seksualną.

W cyklu 3 szkoleń pt. “Norma i patologia w zachowaniach seksualnych dzieci i młodzieży” nasz ekspert dr Marcin Bednarczyk porusza najważniejsze zagadnienia dotyczące seksualności dzieci i młodzieży.

Część I – Rozwój psychoseksualny dziecka

Zachowania oraz potrzeby dziecka w wymiarze seksualnym są codziennością, a wyrażają się poprzez ich nasilanie.

W pierwszej części przedstawiamy poszczególne fazy rozwojowe dziecka, jak również wskazujemy które zachowania są normatywne i/lub rozwojowe dla każdej fazy, a które mieszczą się już w kategoriach patologii.

Główne tematy:

 • Norma a patologia
 • Seksualność dziecka w cyklu życia
 • Wybrane aspekty psychologii rozwojowej dziecka
 • Aktywność i zachowania seksualne dzieci
 • Przebieg poszczególnych faz rozwojowych w wymiarze psychoseksualności

Część II – Zachowania seksualne – normy i patologie

W części drugiej poruszymy kwestie związane z ekspresją seksualną.

W tym kontekście omówimy m.in. zachowania masturbacyjne, zachowania orientacyjne oraz zachowania odreagowania traumy w poszczególnych fazach rozwojowych.

Przedstawimy je w kategoriach zarówno normy jak i patologii. Ważne jest bowiem to, które z nich możemy zaklasyfikować do zachowań normatywnych/rozwojowych, a które zaliczamy do zachowań wymagających korekty czy odpowiedniego wglądu.

Główne tematy:

 • Rozwój seksualny w poszczególnych okresach życia
 • Zachowania masturbacyjne, orientacyjne, interakcyjne
 • Zachowania odreagowania traumy

Część III – Fazy rozwoju psychoseksualnego – przebieg 

Poszczególne fazy rozwoju psychoseksualnego posiadają swoją odrębną, tak fizyczną, jak i psychoemocjonalną specyfikę.

Na przykład faza latencji to okres wyciszenia funkcji seksualnych, jednak aktualnie, w obliczu seksualizacji młodego człowieka, jest coraz bardziej zaburzana, a przez to nienormatywna.

Faza dorastania natomiast to poszukiwanie relacji oraz aprobaty rówieśniczej, która góruje nad autorytetem rodzica czy nauczyciela.

To również oprócz dojrzewania fizycznego, wyraźne dojrzewanie emocjonalne i społeczne.

Mamy zatem zestaw tyleż bogaty, co i skomplikowany.

W części trzeciej szczegółowo omawiamy poszczególne fazy oraz to w jaki sposób minimalizować ich pejoratywne następstwa.

Główne tematy:

 • Rozwój seksualny w poszczególnych okresach życia
 • Przebieg i ekspresja seksualna fazy latentnej
 • Przebieg okresu wczesnego fazy dorastania
 • Przebieg okresu późniejszego fazy dorastania

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 • Card image cap
  dr n. społ. Marcin Bednarczyk

  Psycholog, seksuolog, biegły sądowy. Założyciel i prowadzący Centrum Mediacji i Ekspertyz Sądowych w Radomiu. Na co dzień zajmuje się profilaktyką, diagnozą oraz interwencją związaną z przemocą, w tym z przemocą seksualną, podejmowaniem przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań seksualnych, a także cyberprzemocą oraz problemem krzywdzenia dzieci w rodzinie. Autor wielu publikacji na ten temat. Prowadzi liczne wykłady, szkolenia oraz zajęcia dla profesjonalistów, rodziców i uczniów. Prywatnie podróżnik i kapitan jachtowy, odwiedził około 70 krajów na pięciu kontynentach, w tym wyprawy z plecakiem do Ameryki Południowej i Azji.