Szkolenie
Autor

Jak używać testów i nie łamać przy tym prawa?

W trakcie webinarium zostaną przedstawione podstawowe aspekty związane z prawem
autorskim. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie praktyczne, które pozwolą na
zrozumienie zasad oraz możliwości wykorzystania utworów w codziennej pracy psychologa.

Zostaną poruszone również problemy związane z publikowaniem treści w Internecie wraz z
omówieniem warunków korzystania z tak dostępnych materiałów oraz możliwych
konsekwencji związanych z naruszeniem praw autorskich.

Najważniejsze treści poruszane podczas webinarium:
a) definicja utworu podlegającego ochronie;
b) rodzaje praw autorskich, prawa majątkowe i osobiste;
c) czy test psychologiczny jest utworem;
d) w jaki sposób można bezpiecznie korzystać z chronionych utworów;
e) rodzaje umów związanych z korzystaniem z utworu;
f) warunki korzystania z materiałów dostępnych w internecie;
g) konsekwencje naruszenia praw autorskich.

 • Card image cap
  mgr Konrad Buczyło

  Radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego. Autor publikacji z zakresu ochrony marki.
  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1998). Aplikację radcowską ukończył w 2024 roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym także w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie autorskim i prawie nieuczciwej konkurencji oraz we wszelkich sprawach związanych z prawem sportowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym prowadzeniu spraw sądowych oraz windykacji należności. Autor publikacji z zakresu kodeksu spółek handlowych, reklamy porównawczej oraz ochrony marki.

 • Card image cap
  mgr Joanna Stańczak

  Członek zarządu Pracownii Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o.o.
  Wykształcenie zdobyła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do 2009 roku była zatrudniona w Laboratorium Technik Diagnostycznych Wydziału Psychologii UW, gdzie zajmowała się także działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną. Prowadziła też zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
  Z Pracownią Testów Psychologicznych związana od 1990 r. Od 2006 roku jest członkiem zarządu Pracowni. Obszar zainteresowania zawodowego to przede wszystkim neuropsychologia oraz psychometria. Zajmuje się także opracowywaniem komputerowych wersji testów psychologicznych.