Szkolenie
Autor

Jak używać testów i nie łamać przy tym prawa?

W trakcie webinarium zostaną przedstawione podstawowe aspekty związane z prawem
autorskim. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie praktyczne, które pozwolą na
zrozumienie zasad oraz możliwości wykorzystania utworów w codziennej pracy psychologa.

Zostaną poruszone również problemy związane z publikowaniem treści w Internecie wraz z
omówieniem warunków korzystania z tak dostępnych materiałów oraz możliwych
konsekwencji związanych z naruszeniem praw autorskich.

Najważniejsze treści poruszane podczas webinarium:
a) definicja utworu podlegającego ochronie;
b) rodzaje praw autorskich, prawa majątkowe i osobiste;
c) czy test psychologiczny jest utworem;
d) w jaki sposób można bezpiecznie korzystać z chronionych utworów;
e) rodzaje umów związanych z korzystaniem z utworu;
f) warunki korzystania z materiałów dostępnych w internecie;
g) konsekwencje naruszenia praw autorskich.

 • Card image cap
  Konrad Buczyło

  Radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego. Autor publikacji z zakresu ochrony marki.
  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1998). Aplikację radcowską ukończył w 2024 roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym także w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie autorskim i prawie nieuczciwej konkurencji oraz we wszelkich sprawach związanych z prawem sportowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym prowadzeniu spraw sądowych oraz windykacji należności. Autor publikacji z zakresu kodeksu spółek handlowych, reklamy porównawczej oraz ochrony marki.

 • Card image cap
  Joanna Stańczak

  Członek zarządu Pracownii Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o.o.
  Wykształcenie zdobyła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do 2009 roku była zatrudniona w Laboratorium Technik Diagnostycznych Wydziału Psychologii UW, gdzie zajmowała się także działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną. Prowadziła też zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
  Z Pracownią Testów Psychologicznych związana od 1990 r. Od 2006 roku jest członkiem zarządu Pracowni.Obszar zainteresowania zawodowego to przede wszystkim neuropsychologia oraz psychometria. Zajmuje się także opracowywaniem komputerowych wersji testów psychologicznych.