marcin-mlynarczyk

Marcin Młynarczyk

psycholog

psycholog,  psychoterapeuta  poznawczo behawioralny, superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz terapeuta schematu International Society of Schema Therapy.

Doświadczenie naukowe zdobywał podczas pracy w Katedrze Psychologii Osobowości KUL. Tematem pracy doktorskiej były rozbieżności w systemie ja i myślenie dialogowe. Kliniczne doświadczenia budował podczas pracy w poradniach zdrowia psychicznego, zespole leczenia środowiskowego oraz na oddziale dziennym (Centrum Psychoneurologii MODUS, Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii ExCordis w Lublinie). Praktykę pracy z rodzinami i parami rozwijał w Specjalistycznej Poradni dla Rodzin MOPR w Lublinie. Pracuje z osobami dorosłymi, rodzinami i młodzieżą.

Prowadzi praktykę prywatną, superwizje terapeutów i zespoły terapeutyczne. Prowadzi zajęcia w ramach kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym.