Mateusz Prucnal

Mateusz Prucnal

Prezes zarządu

Psycholog, przedsiębiorca, doradca zawodowy, coach. Od 2011 roku pełni funkcję Eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej, gdzie zajmuje się oceną jakości kształcenia w Polsce. Rok później został Prezesem Zarządu Fundacji na rzecz rozwoju – Inspirator, w której rozpoczął pracę z młodzieżą oraz przedsiębiorcami. Wspiera rozwój wielu start-up’ów oraz inspiruje do życiowej proaktywności. W 2014 roku założył firmę, która obecnie zajmuje się koordynacją projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. W 2015 roku został właścicielem ogólnopolskiego start-up’u – portalu wydarzysie.pl, skupiającego w jednym miejscu wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe. Od 2016 zarządza projektami aktywizującymi zawodowo osoby młode lub zagrożone wykluczeniem społecznym.