Powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m. Grudziądz, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, świecki, wąbrzeski, włocławski, m. Włocławek, żniński.

Poniżej znajduje się komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu “KUJAWSKO-POMORSKA AKADEMIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Szczegółowy regulamin projektu dostępny TUTAJ.

Przypominamy, że do projektu mogą zgłaszać się osoby po 50. roku życia, które: 

 • zamieszkują lub pracują na terenie woj. kujawsko-pomorskiego,
 • NIE prowadzą działalności gospodarczej oraz nie mają zawieszonej działalności gospodarczej,
 • NIE mają statusu rolnika.
 

Aby zgłosić się do projektu należy:

 1. Wydrukować i uzupełnić poniższe dokumenty zgodnie z poniższą instrukcją.
 2. Przesłać skan uzupełnionych dokumentów na adres: rekrutacja@fundacjainspirator.pl.
 3. Po weryfikacji otrzymasz telefoniczne potwierdzenie oraz maila z adresem, na który należy wysłać oryginały dokumentów. Na tym etapie potwierdzimy również dogodny termin szkolenia. 

 

Instrukcja uzupełniania dokumentów

 • Uzupełniają tylko osoby pracujące:
  • 4. Oświadczenie os. pracującej – dot. wyłącznie osób, które są aktualnie zatrudnione 
  • 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu – na wzorze pracodawcy lub załączonym szablonie, do podpisania przez pracodawcę. Jeśli nie ma możliwości uzyskania takiego zaświadczenia “od ręki”, prosimy o przesłanie wszystkich pozostałych dokumentów z informacją, że zaświadczenie zostanie dosłane później.

 • Inne obligatoryjne załączniki w konkretnych sytuacjach:
  • Osoby z niepełnosprawnościami – skan orzeczenia lekarskiego lub inny dokument stwierdzający niepełnosprawność 
  • Osoby zarejestrowane w PUP – skan zaświadczenia z Urzędu Pracy

Po uzupełnieniu prosimy o przesłanie wszystkich skanów dokumentów na adres: rekrutacja@fundacjainspirator.pl.

W ciągu kilku dniu dokonamy weryfikacji i otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem.

Prosimy nie wysyłać oryginałów do momentu uzyskania informacji z potwierdzeniem o poprawności dokumentacji.

Jak ubiegać się o dotację na wkład własny?

Projekt jest w 89% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

11% (329,56 zł) stanowi wkład własny uczestnika, który musi być wpłacony przez Uczestnika i zaksięgowany na koncie Organizatora na minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Dzięki programowi stypendialnemu realizowanemu przez Fundację na rzecz rozwoju – “Inspirator” możesz ubiegać się o dotację na wkład własny pokrywającą pełną kwotę wkładu własnego

W tym celu należy wypełnić załącznik “Wniosek o wkład własny” dostępny TUTAJ i odesłać go skanem razem ze wszystkimi dokumentami, a następnie oryginał przesłać do nas na adres:

Fundacja na rzecz rozwoju – “Inspirator”
ul. Leszczyńskiego 25 lok. U0.04
20-068 Lublin
Z dopiskiem “Wniosek – kujawsko-pomorskie”.

W razie ewentualnych niejasności prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@fundacjainspirator.pl.