1. Terapia akceptacji i zaangażowania – wprowadzenie
  • Podstawy teoretyczne terapii akceptacji i zaangażowania (ACT)
  • Ćwiczenia praktyczne w akceptacji emocji i wartości klienta
  • Techniki defuzji myśli w kontekście ACT
 2. ACT zaawansowany
  • Zaawansowane techniki pracy z wartościami i celami w ACT
  • Integracja ACT z innymi podejściami terapeutycznymi
  • Praca z trudnościami terapeutycznymi z wykorzystaniem ACT
 3. Metafora w terapii ACT
  • Znaczenie metafor w procesie terapeutycznym w ACT
  • Kreowanie i stosowanie metafor w praktyce terapeutycznej
  • Wykorzystanie metafor do ułatwienia klientom zrozumienia i akceptacji swoich doświadczeń
 4. Jak koń pod górę – praca z metaforą w gabinecie
  • Omówienie metafory “jak koń pod górę” i jej znaczenie w terapii
  • Ćwiczenia praktyczne wykorzystujące tę metaforę w pracy z klientami
  • Integracja metaforycznych narzędzi w codziennej praktyce terapeutycznej
 5. Przekroczenie granic okna elastyczności jako reakcja na zagrożenie. Neurofizjologiczne konsekwencje traumy. ACT i SE.
  • Wyjaśnienie pojęcia “okna elastyczności” i jego zastosowanie w terapii
  • Skutki neurofizjologiczne traumy i możliwości terapeutyczne ACT i SE
  • Praktyczne narzędzia pracy z traumą z wykorzystaniem technik ACT i SE
 6. ACTowa praca z wypaleniem zawodowym
  • Rozpoznawanie objawów wypalenia zawodowego u klientów
  • Techniki ACT wspierające osoby z wypaleniem zawodowym
  • Budowanie trwałego zaangażowania zawodowego poprzez terapię akceptacji i zaangażowania
 7. ACTywować trzeźwość. Wykorzystanie ACT w uzależnieniach od substancji
  • Zrozumienie mechanizmów uzależnień w kontekście ACT
  • Ćwiczenia praktyczne wspierające proces rezygnacji z nałogu z wykorzystaniem ACT
  • Integracja terapii akceptacji i zaangażowania z programami odwykowymi
 8. Zajadanie emocji jako czynnik ryzyka otyłości. Zdrowa relacja z jedzeniem dzięki terapii akceptacji i zaangażowania
  • Badanie relacji między emocjami a jedzeniem
  • Techniki ACT wspierające zdrowe nawyki żywieniowe
  • Praktyczne narzędzia terapeutyczne dla osób z problemami związanych z jedzeniem
 9. Trudny czas dojrzewania – model DNA-V jako narzędzie do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży
  • Omówienie modelu DNA-V w kontekście rozwoju młodzieży
  • Ćwiczenia praktyczne wspierające rozwój emocjonalny i społeczny
  • Wykorzystanie modelu DNA-V do pracy z trudnościami okresu dojrzewania
 10. Analiza funkcji zachowania w pracy z osobami neuroróżnorodnymi – jak praca na relacji z terapeutą może pomóc osobom z ADHD i autyzmem doświadczać mniej cierpienia i budować życie pełne
  • Różnorodność zaburzeń neurologicznych i neurobiologicznych
  • Techniki analizy funkcji zachowania w kontekście ADHD i autyzmu
  • Kreowanie planów terapeutycznych na podstawie analizy funkcji zachowania
 11. Samo-współczucie: Praktyczne narzędzia dla terapeutów
  • Ćwiczenia praktyczne rozwijające samo-współczucie u terapeutów
  • Techniki radzenia sobie z wypaleniem zawodowym poprzez dbałość o siebie
  • Integracja samo-współczucia z pracą terapeutyczną i relacjami z klientami
 12. FAP: Wprowadzenie do terapii opartej na analizie funkcjonalnej
  • Podstawy teoretyczne FAP i jej zastosowanie w terapii
  • Ćwiczenia praktyczne w identyfikowaniu funkcji zachowań klienta
  • Integracja FAP z innymi podejściami terapeutycznymi
 13. Mindfulness w relacji terapeutycznej
  • Rola mindfulness w terapii i budowaniu relacji terapeutycznej
  • Ćwiczenia praktyczne w uważności i obecności w terapii
  • Wykorzystanie mindfulness do zwiększenia efektywności terapeutycznej
 14. Generatywna Sztuczna Inteligencja (GenAI) dla Specjalistów w Dziedzinie Zdrowia Psychicznego
  • Zastosowanie sztucznej inteligencji w terapii i zdrowiu psychicznym
  • Praktyczne przykłady wykorzystania GenAI w diagnozowaniu i leczeniu
  • Etyczne i praktyczne aspekty implementacji GenAI w praktyce terapeutycznej
 15. Sztuczna Inteligencja (AI) w Personal Brandingu i Budowaniu Marki
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w budowaniu marki osobistej
  • Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu strategii brandingowych z wykorzystaniem AI
  • Integracja narzędzi AI w budowaniu skutecznego wizerunku osobistego
 16. Prawo dla Psychologów i Psychoterapeutów w Pigułce: Praktyczne Aspekty Pracy z Osobami Małoletnimi
  • Podstawowe informacje prawne dotyczące pracy z nieletnimi
  • Praktyczne zastosowania prawa w kontekście terapii dla dzieci i młodzieży
  • Ochrona prawna klientów nieletnich i odpowiedzialność terapeuty
 17. Tajemnica Zawodowa i Postępowanie Prawne dla Psychologów i Psychoterapeutów
  • Omówienie tajemnicy zawodowej i jej znaczenia w pracy terapeutycznej
  • Praktyczne aspekty postępowania prawnego w kontekście pracy terapeutycznej
  • Etyczne dylematy i wyzwania związane z zachowaniem tajemnicy zawodowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *