Szkolenie
Autor

Zapraszamy na cykl 10 spotkań dotyczących 15 technik pracy z klientem!

⭐️ Ideą cyklu szkoleniowego poświęconego technikom pracy specjalistów jest pokazanie wachlarza możliwości, które urozmaicą proces wsparcia. Wzbogacą o wiedzę i umiejętności z różnych podejść, aby zmaksymalizować skuteczność udzielanego wsparcia. Uczestnicy mogą skorzystać z pojedynczego szkolenia z konkretnej techniki lub też wybrać cały cykl edukacyjny. Pojedyncze szkolenie będzie się opierało na zasadzie minimum teorii maksimum praktyki.

⭐️Podczas webinaru zaprezentowane będzie krótkie wprowadzenie teoretyczne, na bazie którego zostaną omówione dwa studium przypadku:

-I-szy z nich będzie “książkowym” zaprezentowaniem techniki, aby pokazać, jak działa ona w praktyce;
-II-gi będzie wzbogacony o prywatne doświadczenia zawodowe osób prowadzących. W jego trakcie zaprezentowane będą trudności, z którymi można spotkać się w praktyce. Uczestnicy spotkań zawsze będą mieli możliwość zadania pytań do prowadzących, aby zmaksymalizować efektywność przyswajanej wiedzy.

⭐️ Podczas wydarzenia będziesz mieć możliwość:

✔️ zapoznania się z różnymi technikami pracy;
✔️ rozwinąć swój warsztat oraz pogłębić wiedzę;
✔️ wymiany doświadczeń i pomysłów z innymi uczestnikami wydarzenia;
✔️ skonsultowania się z ekspertami w dziedzinie terapii i zdrowia psychicznego.

⭐️ Wszystkie webinary będą transmitowane na żywo, aby mieć bezpośredni kontakt z prowadzącym. Gdyby jednak, zdarzyło Ci się ominąć jeden z nich lub chciałbyś wrócić do interesujących Cię treści, uzyskasz dostęp do ich nagrania.

⭐️ Poniżej przedstawiamy aż 10 wydarzeń. Biorąc udział we wszystkich możesz poszerzyć swój warsztat o 15 technikach pracy z klientem! 🤓 Skorzystaj z pojedynczego webinaru lub odbierz swój gratis wybierając jeden z trzech pakietów.

Zapoznaj się ze szczegółowym opisem naszych webinariów:

29.03 : Przedstawienie i omówienie “wioseł” – podtrzymywanie i ukierunkowanie rozmowy na drodze do zmiany

⭐ Spotkanie będzie opierało się na poznaniu i kształtowaniu metod stosowanych w dialogu motywującym, czyli: odzwierciedleń, podsumowań, wartościowań, zadawania pytań otwierających. Są to narzędzia, które pomagają w budowaniu dobrej relacji z klientem oraz okazywaniu zainteresowania, empatii i zrozumienia.

03.04 : Podstawowe techniki CBT na początku terapii zaburzeń odżywiania

⭐ Wprowadzenie automonitoringu jest kluczową techniką pracy na pierwszym etapie terapii. Pozwala z jednej strony terapeucie na wgląd w odżywianie pacjenta. Z drugiej strony dostarcza innych ważnych danych: czy pacjent je regularnie, w jakich miejscach, z jakimi osobami, czy ma poczucie sytości, czy stosuje strategie kompensacyjne (jak wymioty czy środki przeczyszczające) i co myśli w sytuacjach jedzenia.

⭐ Wdrożenie pomiarów wagi zakłada pomiary wagi przeprowadzane z pacjentem na sesji w gabinecie. Pacjent jest zobowiązany porzucić sprawdzanie masy ciala poza gabinetem. Służy to z jednej strony temu, by samodzielne pomiary wagi nie generowały lęku pacjenta pomiędzy sesjami jak również nauki wraz z terapeutą prawidłowego interpretowania wskazań wagi. Pacjenci na wskazaniach wagi często opierają cały swój dzień i samoocenę, wobec tego przekonanie ich do jednego pomiaru na tydzień nie zawsze bywa proste.

13.04 : Fotografia w pracy rozwojowej – płaszczyzny analizy obrazu jako struktura do pracy.

⭐Zaprezentowana będzie konkretna struktura wykorzystania fotografii w pracy rozwojowej. Uczestnicy wyjdą ze spotkania z gotowym narzędziem do wdrożenia w życie. Poza tym, opisane zostanie wiele różnorodnych metod i technik zastosowań fotografii w pracy psychologa – kiedy szczególnie warto z nich korzystać, jak to robić, o czym pamiętać. Uczestnicy poznają gotowe, dostępne na rynku narzędzia opartych o fotografię. To będzie bardzo kreatywne spotkanie, zachęcające do testowania poznanych sposobów w codziennej pracy.

18.04 : Konstruowanie eksperymentów behawioralnych.

⭐Konstruowanie eksperymentów behawioralnych to proces planowania i przeprowadzania kontrolowanych oraz systematycznych obserwacji zachowań, mających na celu zrozumienie mechanizmów kierujących ludzkim działaniem. Eksperymenty behawioralne są często wykorzystywane w terapii, ponieważ pozwalają na bezpośrednie monitorowanie postępów pacjenta i dostarczają konkretnych informacji, które mogą pomóc w dostosowaniu terapii do indywidualnych potrzeb.

24.04 : Technika “5 wydarzeń z życia” oraz “yesing, czyli tak i…” – trenowanie kluczowych umiejętności psychologa oraz klienta

⭐ Technika “5 wydarzeń z życia”- oparta na modelu DNA-V skierowanym do pracy z dziećmi i młodzieżą a wywodzącym się z terapii ACT. Model pozwala na trenowanie 4 kluczowych życiowych umiejętności jakimi są: Odkrywca, czyli zdolności eksplorowania, budowania nowych wzorców zachowania, szukania nowych rozwiązań; Nawigator, czyli zdolności wglądu do emocjonalnego świata wewnętrznego, przeżyć fizycznych; Administrator, czyli zdolności korzystania ze swojego wewnętrznego systemu reguł i zasad; zaglądania do świata myśli, poszukiwania ich funkcji; V wartości, czyli świadomość tego co nadaje życiu sens, co jest najważniejsze; to umiejętność podejmowania świadomych decyzji zgodnych ze sobą.

⭐ Yesing, czyli tak i… – oparta na terapii ACT, to technika wykorzystująca umiejętności odzwierciedlania, parafrazowania, szukania “na co klient nie ma zgody” oraz stymulowania kreatywnego braku nadziei. Przede wszystkim technika opiera się na tym, by jako osoba prowadząca ćwiczenie przyjąć postawę otwartą po to by płynnie i harmonijnie podążać za klientem, umożliwiając mu zbliżanie się do warunków życia opartych na wartościach. Pomaga wybierać uważność na emocje i myśli oraz zrezygnować z walki na rzecz postawy akceptacji.

09.05 : Praca ze zniekształceniami poznawczymi – identyfikacja i korygowanie myślowych błędów

⭐ Praca ze zniekształceniami poznawczymi to proces terapeutyczny, który ma na celu pomoc jednostkom w identyfikowaniu i modyfikowaniu myśli lub interpretacji, które prowadzą do zarządzania i zachowania. Terapeuta pomaga klientowi wyróżniać rodzaje zniekształceń poznawczych, takie jak uogólnianie, czarna biała koncepcja czy magnifikowanie, i pomaga klientowi w alternatywnych alternatywnych sposobach myślenia, które prowadzą do dalszych działań i zachowań. Praca ze zniekształceniami poznawczymi jest często współpracująca z terapią poznawczo-behawioralną i może być skutecznym wsparciem w radzeniu sobie z zaburzeniami, podobnie jak z depresją, lękami czy nerwicą.

15.05.2023 : Bezpieczne miejsce oraz pytanie o cud. 

⭐ Bezpieczne miejsce to technika ericksonowska, złożona z dwóch części, także transowej, mająca głównie na celu wyregulowanie danej osoby, obniżenie poziomu napięcia, odzyskiwanie poczucia wpływu i kontroli, kontakt z zasobami, stworzenie bazy do dalszej pracy z trudniejszymi tematami. W zależności od potrzeby można z niej korzystać w celu urealniania i asocjacji z rzeczywistością lub kontaktu z częścią nieświadomą, zasobami, lub ich obu. Przydatna na każdym etapie terapii.

⭐ Pytanie o cud to technika przydatna głównie na początku terapii, choć w dalszych etapach również jest pomocna. Dla osób początkujących, uważam, że bardzo cenna, a pacjentom/klientom przynosząca wiele korzyści. Pomaga w ustalaniu celu terapii, ma funkcję wzbudzania realnej nadziei, zasiewa możliwość zmiany, daje doświadczenie ulgi objawowej, wzmacnia sojusz terapeutyczny, pomaga w diagnozie terapeutycznej oraz ma inne zalety i możliwości, zależne też od czyjejś kreatywności i celu samej techniki.

27.05 : Technika “3 życzenia” oraz ćwiczenie doświadczeniowe “kartka przy twarzy” – walka z myślami oraz sposoby radzenia sobie z nimi

⭐ Technika “3 życzenia” – oparta na terapii ACT – o fuzji z myślami i procesie defuzji to refleksyjna i metaforyczna opowieść, która umożliwia doświadczenie procesu i skutków “sklejania się z myślami”, czyli fuzji poznawczej oraz
stymuluje perspektywę odklejania się od myśli, czyli defuzję. Specjalistka w swojej praktyce często sięga po to ćwiczenie nie tylko w pracy indywidualnej, ale także w procesach grupowych. Kiedy? Na przykład kiedy słyszy o doświadczaniu poczucia braku kontroli, presji ze środowiska czy poczuciu bezradności, rezygnacji, przytłoczeniu myślami.

⭐ Ćwiczenie doświadczeniowe “kartka przy twarzy” – metafora walki z myślami i sposobów radzenia sobie to jedno z moich ulubionych ćwiczeń specjalistki, uchwycone z wywiadu Russa Harrisa w temacie przekierowania klienta od samooceny do samo-akceptacji. Ćwiczenie prowadzi przez perspektywę fuzji, walki z myślami aż do oświadczenia metaforycznej reprezentacji akceptacji. Może stanowić fundament do wprowadzenia tematu akceptacji w pracę z klientem.

31.05 : Tworzenia subsystemów – współczujące spojrzenie na pracę z dysfunkcjonalnymi myślami

⭐️ Jest to technika stosowana w pracy z cPTSD oraz w nieco innym wymiarze w terapii schematów. Trzeciofalowe/współczujące spojrzenie na pracę z dysfunkcjonalnymi myślami (w kontrze do tabelkowego podejścia powszechnego w podejściu poznawczo-behawioralnym). Polega na “łapaniu” myśli, nazywaniu ich i określaniu im cech. Jest to aktywne wyłapywanie myśli, pytanie o emocje, jakie im towarzyszą, jakie ta myśl ma znaczenie dla klienta, co mu robi, jak na nią zareagowali by inni, a następnie nazwanie jej – najpierw (lub tylko, jeśli czas nam nie pozwoli na więcej) czy to myśl krytyczna, obronna, czy może asertywna, a później określenie jej indywidualnego charakteru.

12.06 : Schemat Thomanna oraz Fazy Zmiany – metody ułatwiające pierwsze spotkanie w gabinecie

⭐Schemat Thomanna pozwala wspólnie z klientem dookreślić cel na dalsze spotkania. Można z niego korzystać także w pracy grupowej, jako otwarcie tematu, przestrzeń do wglądu i wyboru co jest obszarem do pracy

⭐Fazy zmiany zaś pomagają zrozumieć klientowi, w jakim momencie teraz jest, co za nim i co przed nim. Psychoedukacja dotycząca zmiany pozwala dookreślić, w jakim kierunku będzie zmierzało wsparcie psychologiczne.

 

Dołącz do wydarzenia na Facebook’u, aby być z nami na bieżąco

  • Card image cap
    mgr Joanna Grela

    Psycholożka, trenerka biznesu od 2006 roku, coach zespołowy i grupowy akredytowany przez ICF (Master Certified Coach). Współautorka podręczników "Coaching zespołowy” i „Coaching grupowy”. Twórczyni narzędzi rozwojowych „Zestawu Warsztatowego Zmień Perspektywę” i „Kart Ludzki Rozwój – Ludzka Zmiana”. Certyfikowana facylitatorka, moderatorka Design Thinking. Wykładowczyni Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego i WSPiA w Lublinie.

    Miała przyjemność wspierać w rozwoju pracowników m.in. Billennium, Fundacja Aktywizacja, Kredyt Inkaso, Medisept, Modern Expo, Salony Muzyczne Riff, Spiżarnia, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Time Trend, TUiR WARTA, WOLCO i wielu innych. Autorka artykułów publikowanych m.in. w magazynie „HR Business Partner” i „Personel Plus”.

    Prowadzi bloga www.zmienperspektywe.pl, na którym propaguje profesjonalny coaching i "leadership po ludzku".