anna murawska

mgr Anna Murawska

psycholog

Dyplomowana psycholożka ze specjalnością sportu, psychoterapeutka w trakcie 4 letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej w akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej ośrodku.

W pracy terapeutycznej korzysta z technik poznawczo-behawioralnych, elementów Terapii Akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz dialogu motywującego. Korzysta również w pracy terapeutycznej z terapii schematów.

Specjalizuje się w terapii indywidualnej młodzieży oraz dorosłych zmagających się z zaburzeniami odżywiania, w tym szczególnie w temacie anoreksji. Pracuje również z grupami terapeutycznymi.

Obszary działania specjalisty to:

 • zaburzenia odżywiania, w szczególności anoreksja, zachowania anorektyczne i anoreksja bulimiczna,
 • terapie rodzinne z nastolatkiem w zaburzeniach odżywiania i jego środowiskiem rodzinnym,
 • praca nad niską samooceną,
 • praca terapeutyczna nad regulacją emocjonalną,
 • depresja,
 • grupy wsparcia dla rodziców nastolatków z zaburzeniami odżywiania,
 • grupowa terapia poznawczo-behawioralna anoreksji dla nastolatek,
 • warsztaty z dialogu motywującego dla rodziców

W terapii specjalizuje się w leczeniu osób z zaburzeniami odżywiania oraz chorobami metabolicznymi w których psychodietetyka i psychoedukacja podnoszą komfort życia. Współpracuje terapeutycznie oraz psychodietetycznie z osobami, które pragną zmienić swoje codzienne nawyki, również żywieniowe. Pracuje również z młodzieżą i dziećmi uprawiającymi sport.

Moje kursy

485 zł 297 zł Online
 • Poradnictwo psychologiczne, Techniki pracy z klientem

PIERWSZY pakiet 5 spotkań z cyklu: Techniki pracy z klientem

970 zł 497 zł Online
 • Poradnictwo psychologiczne, Techniki pracy z klientem

Techniki pracy z klientem – cykl 10 spotkań ze specjalistami

97 zł Online
 • Poradnictwo psychologiczne, Techniki pracy z klientem

Podstawowe techniki CBT na początku terapii zaburzeń odżywiania (03.04.2023)