Szkolenie
Autor

Szkolenie e-learningowe:

Podstawowe techniki CBT na początku terapii zaburzeń odżywiania.

Protokół pracy poznawczo-behawioralnej w pierwszej fazie terapii (stabilizacja stanu somatycznego pacjenta) zakłada wdrożenie trzech podstawowych technik pracy, nakierowanych na zmianę zachowania: wprowadzenie automonitoringu jedzenia, wdrożenie regularnych pomiarów wagi z pacjentem w gabinecie oraz ustalenie wzorca regularnego odżywiania. Te trzy interwencje są podstawowymi technikami stosowanymi przez pierwsze miesiące terapii i służą zablokowaniu spadków wagi, wprowadzeniu regularnego odżywiania oraz powolnego odbudowania organizmu (rehabilitacja wagi w przypadku pacjentów z anoreksją lub stabilizacja głodu i sytości u pacjentów z napadowym objadaniem oraz bulimią). Wprowadzone odpowiednio, pozwalają na zminimalizowanie objawów zaburzenia i przejście do kolejnych etapów terapii, opartych na technikach pracy poznawczej.

Dla kogo: psychologów, psychoterapeutów oraz wszystkich tych, którzy chcą rozwinąć swój warsztat pracy.

Automonitoring pozwoli Ci na lepsze zrozumienie sposobu odżywiania i pozwoli na identyfikację problemów, takich jak brak regularności w jedzeniu, stosowanie strategii kompensacyjnych czy brak poczucia sytości. Dzięki temu nauczysz się, jak w prosty sposób śledzić nawyki żywieniowe i jakie informacje są istotne w pracy z klientem. Pacjent dzięki udostępnianiu notatek terapeucie zyska kontrolę nad swoim jedzeniem i będzie mógł skutecznie pracować nad zmianą swoich nawyków. Przyłączając się do webinaru, otrzymasz także wskazówki, jak przekonać do prowadzenia automonitoringu i jak przełamać wstyd związany z tym procesem, który jest często spotykany u pacjentów. Zgoda na prowadzenie automonitoringu jedzenia w czasie rzeczywistym, to również zgoda pacjenta na podzielenie się z terapeutą kontrolą nad jedzeniem. Przekonanie pacjenta do prowadzenia automonitoringu i wspólnego omawiania notatek jest kluczowym zadaniem terapeuty w pierwszej fazie terapii zaburzeń odżywiania.

Wdrożenie pomiarów wagi zakłada pomiary wagi przeprowadzane z pacjentem na sesji w gabinecie. Pacjent jest zobowiązany porzucić sprawdzanie masy ciała poza gabinetem. Pacjenci na wskazaniach wagi często opierają cały swój dzień i samoocenę, wobec tego przekonanie ich do jednego pomiaru na tydzień nie zawsze bywa proste. Dzięki temu spotkaniu uczestnik będzie miał szansę nauczyć się skutecznych technik monitorowania masy ciała, które pomogą utrzymać zdrowy styl życia i kontrolować swoją wagę. Dzięki webinarowi, uczestnik może poznać także sposoby na radzenie sobie z lękiem pacjenta związanym z wagą oraz nauczyć się interpretować wyniki pomiarów wagi w sposób właściwy i zgodny z zaleceniami . Zdobycie takiej wiedzy i umiejętności może wpłynąć na poprawę jakości pracy, zmniejszeniem lęku i stresu związanego z wagą oraz na osiągnięcie zdrowych celów dotyczących masy ciała dla pacjenta.

Ustalenie regularnego wzorca odżywiania z pacjentem i wdrażanie go do jego życia to kolejna skuteczna metoda. Wzorzec jest opisany w protokole CBT, natomiast reakcje pacjenta na narzucenie zasad odżywiania nie zawsze są pozytywne. Jest on natomiast kluczowy i w połączeniu z dwoma poprzednimi metodami, łatwy do weryfikacji. Wdrożenie wzorca czasem zajmuje jedną sesję, czasem miesiące pracy. Z tej perspektywy, dobre poznanie tego narzędzia i zaakceptowanie go jako kluczowego przez terapeutę jest ważne dla powodzenia terapii.

⭐️ Wydarzenie odbyło się 03.04.2023, kupując szkolenie e-learningowe otrzymujesz nagranie oraz niezbędne materiały do pracy własnej.

? Sprawdź poniżej dostępne pakiety i odbierz swój GRATIS!

Ideą cyklu szkoleniowego poświęconego technikom pracy specjalistów jest pokazanie wachlarza możliwości, które urozmaicą proces wsparcia. Wzbogacą specjalistów o wiedzę i umiejętności z różnych podejść, aby zmaksymalizować skuteczność udzielanego wsparcia. Uczestnicy mogą skorzystać z pojedynczego szkolenia z konkretnej techniki lub też wybrać cały cykl edukacyjny. Pojedyncze szkolenie będzie się opierało na zasadzie minimum teorii maksimum praktyki.

1. Cały cykl 10 spotkań ze specjalistami
2. I-szy pakiet 5 spotkań ze specjalistami
3. II-gi pakiet 5 spotkań ze specjalistami

 • Card image cap
  mgr Anna Murawska

  Dyplomowana psycholożka ze specjalnością sportu, psychoterapeutka w trakcie 4 letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej w akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej ośrodku.

  W pracy terapeutycznej korzysta z technik poznawczo-behawioralnych, elementów Terapii Akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz dialogu motywującego. Korzysta również w pracy terapeutycznej z terapii schematów.

  Specjalizuje się w terapii indywidualnej młodzieży oraz dorosłych zmagających się z zaburzeniami odżywiania, w tym szczególnie w temacie anoreksji. Pracuje również z grupami terapeutycznymi.

  Obszary działania specjalisty to:

  • zaburzenia odżywiania, w szczególności anoreksja, zachowania anorektyczne i anoreksja bulimiczna,
  • terapie rodzinne z nastolatkiem w zaburzeniach odżywiania i jego środowiskiem rodzinnym,
  • praca nad niską samooceną,
  • praca terapeutyczna nad regulacją emocjonalną,
  • depresja,
  • grupy wsparcia dla rodziców nastolatków z zaburzeniami odżywiania,
  • grupowa terapia poznawczo-behawioralna anoreksji dla nastolatek,
  • warsztaty z dialogu motywującego dla rodziców

  W terapii specjalizuje się w leczeniu osób z zaburzeniami odżywiania oraz chorobami metabolicznymi w których psychodietetyka i psychoedukacja podnoszą komfort życia. Współpracuje terapeutycznie oraz psychodietetycznie z osobami, które pragną zmienić swoje codzienne nawyki, również żywieniowe. Pracuje również z młodzieżą i dziećmi uprawiającymi sport.